Via nova? L’aprenentatge actiu de les llengües clàssiques

Curs: Via nova? L’aprenentatge actiu de les llengües clàssiques

Dissabte 9 d’abril, 11:00h

Preu: 5€

Inscripció: formulari

En els últims anys l’aprenentatge de les llengües clàssiques ha estat objecte de revisió des d’un punt de vista metodològic. En efecte, arreu del món s’està consolidant un mètode d’ensenyament del grec i el llatí que posa l’accent en l’adquisició activa de la llengua, tal com passa en l’aprenentatge de qualsevol llengua moderna. Aquesta via, lluny de ser fruit d’experiments moderns, suposa la recuperació de la tradició pedagògica humanística i no té altre objectiu que l’aprenent s’apropi d’una forma més ràpida i efectiva als textos dels autors clàssics en la llengua original. En aquest sentit, proposem posar sobre la taula el marc teòric necessari que com a docents (i aprenents) de llengües clàssiques hem de conèixer, per tal d’endinsar-nos de forma satisfactòria en els mètodes actius de grec i llatí. D’altra banda, fornirem la sessió amb algunes propostes que poden aplicar-se a les nostres aules. Així, procurarem donar les claus necessàries a tot aquell docent de llengües clàssiques que vulgui accedir a aquest mètode encara poc conegut.

Raül Segarra López és llicenciat en Filologia Clàssica (UAB) i professor de llatí a secundària. Participa activament al Circulus Latinus Barcinonensis i ha estat professor del curs de llatí actiu per a professors de secundària Colloquia Latina Barcinonensia (UAB).

edu_1