Condicions d’ús

Condicions d’Ús

La inscripció al curs mitjançant el formulari a la web de MAREMAGNVM BALEARS suposa l’acceptació de les següents condicions:

– L’accés a la inscripció del curs a través de la web de MAREMAGNVM BALEARS, així com la seva normativa, us han d’haver estat facilitats per l’Entitat Organitzadora, les dades de la qual són les següents:

MAREMAGNVM BALEARS

c/ Son Campos, n 10

07005 Palma (Illes Balears)

Email: info@maremagnumbalears.org

Web: www.maremagnumbalears.org

Si no esteu segurs de la procedència d’aquesta informació o bé no us mereix la confiança suficient, us preguem que us abstingueu de formalitzar la inscripció.

– Per procedir a la inscripció sol·licitada, ens haureu de proporcionar les dades que s’indiquen en el formulari d’inscripció, cosa que implica la vostra acceptació pel que fa al seu tractament per part de MAREMAGNVM BALEARS, en els termes exposats en la nostra política de privacitat.

– L’usuari facilitarà dades pròpies certes i que permetin una identificació correcta.

– MAREMAGNVM BALEARS no admetrà cap canvi en la seva inscripció. Si posteriorment a haver formalitzat la inscripció detecteu alguna anomalia en les dades facilitades, o en l’import abonat per la inscripció, preguem que us poseu en contacte amb l’organitzador del curs.

-MAREMAGNVM BALEARS només admetrà l’anul·lació de la inscripció d’acord amb les condicions pactades, quan aquesta hagi estat pactada expressament en el moment de la inscripció. 

– La responsabilitat de MAREMAGNVM BALEARS és gestionar degudament la vostra inscripció al curs.

– En cas d’anul·lar el curs, MAREMAGNVM BALEARS es compromet a informar als inscrits i reembolsar el preu de la incripció.

Política de Privacitat 

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades subministrades per mitjà d’aquest formulari s’incorporaran a un fitxer informatitzat propietat de MAREMAGNVM BALEARS i s’utilitzaran amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció. Enviant aquest formulari esteu autoritzant que es tractin les vostres dades personals amb la finalitat abans exposada i que es facin públiques a través del llistat d’inscrits al curs. 

MAREMAGNVM BALEARS no disposa d’altra informació que la que ens subministreu o ens hagueu subministrat mitjançant els seus formularis d’inscripció.