Conferències

Dijous 30 de març

19:00h INAUGURACIÓ MAREMAGNVM 2017

Pati de la Misericòrdia, C/ Hospital (Palma)

Entrada gratuïta

19:30h Els foners balears. Història, art, cultura i esport.” a càrrec de  Francesc Amengual Rigo.

En aquesta conferència es fa un recorregut històric, mostrant el perquè de la més que reconeguda fama dels nostres avantpassats, els foners balears, amb motiu de les seves gestes i actuacions a diferents batalles arreu de la Mediterrània. Així mateix, es mostren gran quantitat de manifestacions artístiques (pintures, escultures…) que fan referència a aquests singulars personatges. Finalment, es parla de com el tir de fona, aquest art i activitat mil·lenària, s’ha convertit actualment, a les nostres illes, en una modalitat esportiva reglada i reglamentada, de la qual es duen a terme competicions tant a nivell escolar com federat.

Pati de la Misericòrdia, C/ Hospital (Palma)

Entrada gratuïta

Divendres 31 de març

19:00h “Les Illes Balears a l’Antiguitat. De les Pitiüses i les Gimnèsies a la província Baleàricaa càrrec de Dr. Bartomeu Vallori(Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR) – CSIC)

Després d’un període marcat per l’intens contacte entre Mallorca i Menorca i l’àmbit cartaginès de l’actual Eivissa, les illes Balears s’endinsaren dins una època que les portaria gradualment a un canvi sense precedents, i al ple inseriment dins l’enorme maquinària política, militar i econòmica que fou l’Imperi Romà. En aquesta xerrada, veurem a través de l’arqueologia i les fonts històriques quines varen ser les característiques i l’evolució d’aquest moment històric, que va portar les illes, fins llavors considerades com dues realitats diferenciades – les Pitiüses i les Gimnèsies/Balears–. a formar la província Baleàrica en època tardoromana.

Pati de la Misericòrdia, C/ Hospital (Palma)

Entrada gratuïta

Dissabte 1 d’abril

19:00h “El món rural de Mallorca després de l’ocupació romana. 
El cas del jaciment arqueològic de Son Fornés.”
a càrrec de Dra. Lara Gelabert.

En aquesta xerrada tractarem de dibuixar de manera divulgativa, quin fou l’esdevenir de les comunitats rurals mallorquines després de la incorporació de l’illa a l’administració romana. Centrant-nos especialment en Es Pla, i en concret en el jaciment de Son Fornés, mostrarem les transformacions i continuïtats d’una illa que, des del 123 ane, tindrà realitats antagòniques, fins que el món local s’acabarà dissolent dins l’òrbita romana.

Pati de la Misericòrdia, C/ Hospital (Palma)

Entrada gratuïta