FVNDITORES

MAREMAGNVM, en col·laboració amb Cadena SER Ràdio Mallorca i Santillana Illes Balears, convoca el concurs  FVNDITORES  de Cultura Clàssica, en el qual podran participar tots els alumnes de les Illes Balears.

Les preguntes es basaran en els temes tractats en l’espai de divulgació de Cultura Clàssica MAREMAGNVM de la Cadena SER, els podcasts els  podeu trobar a la pàgina web http://www.maremagnumbalears.org/radio/

BASES

I.Podrà participar l’alumnat matriculat en els Centres oficials d’ Ensenyament  de les Balears, durant el curs 2016/2017, en tres categories diferents: PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT.

II.El concurs es realitzarà el dia 1 d’ abril entre les 10:00h i les 14:00h i consistirà en contestar 75 preguntes tipus test del formulari de la pàgina web http://www.maremagnumbalears.org/funditores

III. Per cada pregunta contestada correctament s’ obtindran 2 punts. Tota resposta errònia descomptarà 1 punt. No es poden deixar preguntes sense contestar (en blanc).

IV. El guanyador de cada categoria serà el concursant que hagi obtingut la  puntuació més alta. En cas d’empat s’ atorgarà un punt extra al concursant que hagi fet  el formulari en el menor temps.

V. El premi al vencedor de cada categoria serà un val regal i obsequis dels nostres patrocinadors.

   >>>>ACCÉS AL CONCURS<<<<