Conferència: Grècia i Roma al cinema

Divendres, 8 d’abril, 19:00h
La Misericòrdia (Palma)
Peplum, Grècia i Roma al cinema
És difícil trobar aspectes generals, quotidians, científics, filosòfics que el cinema no hagi tractat d’alguna forma. El cinema de tots els gèneres, i no solament el documental, és també document sobre èpoques, pensaments, estils de vida, costums.
Un dels reptes més interessants és aprendre a mirar i analitzar el que uns altres han volgut expressar-nos a través de les imatges. Anem a submergir-nos al cinema PEPLUM, per veure com la cultura greco-llatina ha estat i és tractada al cinema: imatge, llum, so, màgia…Una de Romans!!
peplum