Entrega premis "Funditores"

En el marc de la 3a edició de MAREMAGNVM es va posar en marxa un concurs online de cultura clàssica 'FUNDITORES' per a alumnes de primària, secundària i batxillerat. Gràcies a tots els participants i als patrocinadors, Santillana Balears, Coca-Cola i CadenaSer Ràdio Mallorca, on es van entregar els premis. ENHORABONA als tres guanyadors!